Thước phim đáng nhớ của Tập Đoàn i9BET trong ngày đầu phát cơm từ thiện