Thư ngỏ

VỀ CHÚNG TÔI 

Quỹ tương lai i9bet thành lập ngày 20/1/2019. Là Một bộ phận quan trọng của tập đoàn truyền thông & giải trí i9bet.

Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận. Trên nguyên tắc trích một phần từ lợi nhuận thu được của tập đoàn và sự chung tay đóng góp của khách hàng nhằm mục đích: nhân đạo, từ thiện; hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học; phát triển cộng đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Bằng nỗ lực và thành quả của những chương trình thiện nguyện đã được quỹ i9 tương lai triển khai liên tục trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn tâm niệm cho đi không chỉ là vật chất mà với tấm lòng nhân ái của mình i9bet còn đang tiếp thêm động lực, trao những niềm tin, những cơ hội cho những hoàn cảnh còn khó khăn, cùng họ vượt lên, vươn cao và toả sáng.

Chúng tôi hiểu rằng làm việc thiện không đơn giản chỉ là sự cho đi mà còn là việc bắt đầu kiến tạo những đổi thay tốt đẹp nhất cho cuộc đời này.