Tập 32 Đôi mắt mù nhưng cô Vân hát kiếm sống qua ngày