Hỗ trợ sinh kế

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Tập Đoàn i9bet lấy tương lai tươi đẹp làm mục tiêu hàng đầu, chúng tôi sẽ trao cơ hội để bạn tự làm chủ tương lai sau này. Đó cũng là mục đích cuối cùng của Quỹ Tương Lai i9 được thành lập. Chúng tôi nguyện giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khó khăn và các hộ gia đình thương binh liệt sỹ những người góp công bảo vệ và xây dựng đất nước chúng ta có cơ hội thoát nghèo. Mang đến cho các bạn niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn.

Các hoạt động nổi bật

Chương trình hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình khó khăn

Quỹ Tương Lai i9 phát triển nhiều hoạt động tặng tiền và thực phẩm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời không may mắn và các gia đình của những vị anh hùng thầm lặng góp phần bảo vệ và phát triển đất nước chúng ta ngày này. Để hoạt động được lan rộng và hiệu quả. Liên hệ với chúng tôi khi xung quanh bạn có những hộ gia đình khó khăn cần giúp đỡ.

Hỗ trợ sửa chữa,mua mới vật dụng cần thiết và công cụ làm nông

Với phương châm trao cơ hội và giải pháp. Quỹ Tương Lai i9 giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình làm nông có cơ hội được đổi mới hoặc sửa chữa các công cụ và vật dụng cần thiết trong công việc hằng ngày. Nhằm san sẻ đi phần nào các gánh nặng trong cuộc sống.

Thư viện ảnh/video

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

Tập Đoàn i9bet lấy tương lai tươi đẹp làm mục tiêu hàng đầu, chúng tôi sẽ trao cơ hội để bạn tự làm chủ tương lai sau này. Đó cũng là mục đích cuối cùng của Quỹ Tương Lai i9 được thành lập. Chúng tôi nguyện giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khó khăn và các hộ gia đình thương binh liệt sỹ những người góp công bảo vệ và xây dựng đất nước chúng ta có cơ hội thoát nghèo. Mang đến cho các bạn niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn.