”KỸ NĂNG SỐNG”Ép bạn gái phá thai trước cổng bệnh viện