”KỸ NĂNG SỐNG”Lật tẩy màn dàn dựng ăn vạ đền tiền người qua đường