Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

 

Quỹ Tương Lai i9 mang trong mình với tâm niệm vì một tương lai tương sáng hơn. Dù thành lập muộn nhưng Tập Đoàn Giải Trí i9bet ngày đêm nổ lực hết mình quyết tâm trở thành Quỹ Từ Thiện đáng tin cậy tại Việt Nam. Tập Đoàn Giải Trí i9bet tập trung giải quyết các vấn đề xã hội , khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục.v.v. để thực hiện châm ngôn “ Hôm nay không thể thay đổi, nhưng ngày mai vẫn còn cơ hội”

 

Sứ mệnh

 

Thông qua các hoạt động từ thiện Quỹ Tương Lai của Tập đoàn i9bet mong muốn đem tấm lòng của mình lan tỏa và truyền cảm hứng “thay đổi một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người” đến toàn xã hội.

 

Giá trị cốt lõi

 

Nhân đạo – Nhân văn – Tậm tâm – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp

Chúng tôi dựa vào nguồn vốn được trích một phần lợi nhuận thu được từ tập đoàn và sự chung tay đóng góp của khách hàng quyết không nhận bất kỳ khoản tiền từ nguồn cung cấp khác. Chúng tôi hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật và mong muốn lan tỏa thông điệp “ Vì một tương lai tốt đẹp hơn” đến với mọi người