Tình huống: Cái kết cho 2 bé gái miệt thị người nghèo