Tình huống: Chủ quán nước chế giễu thai phụ và cái kết