Tình huống: Đánh giày “chặt chém” khách du lịch nước ngoài và cái kết