Tình huống đời thường: 2 thanh niên dàn cảnh cướp đồ của phụ nữ