Tình huống đời thường: Bênh vực bồ nhí đánh vợ giữa phố