Tình huống đời thường: Cái kết cho kẻ cướp điện thoại giữa ban ngày