Tình huống đời thường: Chăn dắt trẻ em ăn xin vấn nạn gây nhức nhối xã hội