Tình huống đời thường: Chặt giá khách tây xe ôm truyền thống đang làm xấu mặt Việt Nam