Tình huống đời thường: Dụ dỗ việc làm lương cao lừa bán người qua Campuchia