”KỸ NĂNG SỐNG”Thanh niên say xỉn gây gổ với chú giữ xe nghèo khổ