Tình huống đời thường: Thanh niên siêng ăn lười làm trộm túi xách của em gái và cái kết